Az iskolaszék

A vonatkozó törvényi előírásoknak eleget téve iskolánkban is megalakult az Iskolaszék, amelynek meghatározó feladata az iskola zavartalan működéséhez szükséges támogatás és segítségnyújtás. Az iskola – a tanulók, a pedagógusok és a szülők közös – érdekeinek képviselete.

Ezért az Iskolaszék kiemelkedően fontos szerepet játszik a nevelő-oktató munka támogatásában: a nevelőtestület, a szülők és a tanulók közössége, valamint az iskolafenntartó önkormányzat (Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala) között minél eredményesebb együttműködés elősegítésével.

Az Iskolaszéknek nincs beleszólási joga a pedagógiai, az iskolai nevelő-oktató munka végzésébe, azonban adott esetben jogában áll ezzel kapcsolatban is tájékoztatást kérni, illetve tenni az Iskola felé.

Az iskolaszék tagjai:

  1. Tompa Sándor
  2. Dr. Simon Gábor
  3. Lencsés Ágnes
  4. Szentiványiné Ligetvári Katalin
  5. Kozmáné Makrai Zsuzsa

 

A szülői munkaközösség
elnöke: Orbán Ottó
helyettes: Kántor Tamásné

Iskolaorvos: Dr. Orosz Imre
Védőnők: Vámosi Bertalanné, Misalekné Szavicskó Edina
Úszásoktató: Firdrich László