Tanítás nélküli munkanapok pedagógiai célú elfoglaltságra igénybe vehető 5 nap:

- Akadályverseny
- HEFOP Konferencia
- Német verseny
- Tanulmányi kirándulás
- Ballagás

 

 

 

Az iskola elérhetőségei:

Az iskolavezetés ill. a pedagógusok a 532-515-ös, vagy 532-516-os
telefonszámon érhetők el.
e-mail: rakoczi.alt.isk@chello.hu

 

Reggeli ügyelet:

6.30-7.30 iskolába érkezés 7.45-ig.

A később érkezőket az ügyeleti  füzetbe regisztráljuk.

Csengetési rend

 

Órák
Be
Jelző
Ki
1.
8.00
8.40
8.45
2.
8.55
9.35
9.40
3.
9.55
10.35
10.40
4.
10.55
11.35
11.40
5.
11.50
12.25
12.35
6.
12.45
13.25
13.30
7.
13.35
14.15
14.20
8.
14.25
15.05
15.10
9.
15.15
15.55
16.00

 

Napközi

A felsős  napközis csoport és az alsó tagozatos osztályok tanulói 17.00-ig tartózkodhatnak az iskolában. Ezen csoportok munkarendjében 14.30-15.30-ig kötelező tanulási idő szerepel hétfőtől-csütörtökig.

A különféle szakkörök, sportfoglalkozások a tanulási idővel ütköz hetnek, ezért kérjük a Tisztelt Szülőket, amennyiben gyermeke délu táni elfoglaltsága a tanulási időben is tart, az aznapi házi feladatok
elkészítésére otthon ügyeljenek!

Az iskola új házirendje alapján a zavartalan iskolai munka érdekében

Kérjük a Szülőket, hogy gyermekeikre az iskola előtt várakozzanak!

A tanulókat minden nap 16.00-kor, 16.30 és 17.00 órakor felnőtt felü gyelő kíséri le. Pénteken tanulás nincs. Különféle szabadidős tevékeny ség folyik. A gyermekek heti tanulmányi munkájáról, előremeneteléről
pénteken 14.00-17.00-ig lehet érdeklődni a fogadóórákon kívül.

A napközis ellátás lehetőségei

Napközis lehet egy gyermek napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna)
            100 % 365,- Ft
             
 Egyszeri étkezéssel (csak ebéd)

            100 % 245,- Ft
 
Szociális alapon kedvezmény igényelhető 42.690 ft/ fő alatti jövedelem esetén. Szociális helyzetre való tekintettel kérvényezhető még kedvezmény:

  • 3 vagy több gyermek esetén: 50%
  • tartósan beteg gyermek esetén: 50%
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén: 50%
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők esetén
                                 alsó tagozat:ingyenes
                                 felső tagozat:50%-os támogatásban részesül.

Az étkezési díjak a tanév folyamán változhatnak!

Az ebéd lemondásának módja

Amennyiben a hiányzás első napjának reggelén 8.00 óráig a 532-515-ös telefonszámon bejelentik a szülők, úgy 48 órás határidővel, későbbi bejelentés esetén 72 órás határidővel.
Kérjük, ne felejtsék el, hogy azt is ugyanúgy kell bejelenteniük, ha a gyerek újra iskolába jön.

Ügyintézés és étkezési díj befizetése:

Szerdán: 7.30 - 16.30
Csütörtök: 7.30 - 16.30


más napokon az ügyintézés szünetel!

 

Az alsó tagozatosok bérlettérítése minden hónap második hetében esedékes.

Hiányzások

A mulasztások igazolásánál fontos tudni, hogy a hiányzás első napján a szülőknek értesíteniük kell az osztályfőnököt a távolmaradás okáról. Az ingyenesen étkező tanulók hiányzását is köteles lemondani a szülő!
A hiányzást mindig az ellenőrzőbe íratva kell igazolni a hiányzást követő napon, de legkésőbb a következő osztályfőnöki órán.

Évi 3 napot a szülők igazolhatnak.
Az iskolai élet egyéb szabályait a Házirend tartalmazza, melyet
tanulóink osztályfőnöki órán, a szülők szülői értekezleten ismerhetnek meg.

 

Tájékoztatás a testnevelés tantárgy rendjéről

Iskolánk sportegyesülete: II. Rákóczi DSE, melynek iskolánk
minden tanulója tagja.
Támogatói díj: 800,- Ft/év/fő

Felszerelés

Fiúk: piros nadrág, fehér trikó, fehér zokni
Lányok: kék tornaruha, fehér zokni
Higiéne érdekében törölköző, szappan használata elengedhetetlen.
Kérjük a Szülőket, gondoskodjanak gyermekük felszereléséről, ellenőrizzék annak használatát felsőben is!

Felmentés

- Egészségügyi indokkal (asztma, gerincferdülés, stb.) orvosi igazolást kérünk, mely igazolás jelezze a testnevelő felé, hogy könnyített vagy teljes felmentésben részesül a tanuló.
- Kérjük a szülőket, hozzák a testnevelők tudomására, ha gyermekük  gyógytestnevelés foglalkozásra jár.
- Betegség után, lábadozás idejére orvosi felmentést kérünk.
- A szülőktől néhány alkalommal, csak indokolt esetben fogadunk el felmentést.

A mulasztáshoz hasonló felmentő igazolásokat is minden esetben az ellenőrzőbe íratva kérjük.